Newsletter Willi Lentza! Zachęcamy do zapisów! Szczegóły
Terminy zwiedzania uległy zmianie! Zapraszamy do zapoznania się z lipcowym i sierpniowym grafikiem. Zwiedzanie
Frida. Kolekcjonerka z Westendu. Zapowiedź wydarzenia
Fryderyk Chopin w Willi Lentza. Dzieła Wszystkie. Saleem Abboud Ashkar Zapowiedź koncertu
Finisaż. Szczecin w malarstwie przełomu XIX i XX wieku. Ze zbiorów kolekcjonerów szczecińskich. Zapowiedź wydarzenia
Fryderyk Chopin w Willi Lentza. Dzieła Wszystkie. Recital Szymona Nehringa. Zapowiedź koncertu
Ikony Kultury. Krzysztof Komeda. Koncert Macieja Tubisa. Zapowiedź koncertu

''Szczecin w malarstwie przełomu XIX i XX wieku. Ze zbiorów kolekcjonerów szczecińskich'' jako transgraniczna oferta kulturalna.


O projekcie

Willa Lentza wraz z Muzeum w kamiennej bramie w Anklam (Steintor) – Partnerem projektu realizuje projekt pn. "Szczecin w malarstwie przełomu XIX i XX wieku. Ze zbiorów kolekcjonerów szczecińskich” jako transgraniczna oferta kulturalna.Projekt dofinansowany jest z Funduszu Małych Projektów (FMP) w ramach Programu Współpracy Interreg VIA Meklemburgia-Pomorze Przednie/ Brandenburgia/ Polska 2021-2027.

Celem projektu jest rozwój indywidualnej turystyki kulturowej na pograniczu poprzez stworzenie polsko-niemieckiej oferty kulturalnej promującej budowanie silniejszych relacji między obywatelami obu krajów oraz nawiązanie współpracy między instytucjami kultury Euroregionu Pomerania.

W ramach projektu zaplanowano stworzenie polsko-niemieckiej transgranicznej oferty kulturalnej obejmującej szereg wspólnych działań mających na celu zwiększenie atrakcyjności i poprawę dostępu do oferty kulturalnej na pograniczu, przeznaczonej zarówno dla mieszkańców jak i dla turystów Pomorza.

Projekt przewiduje następujące działania:
  • Otwarcie pierwszej wystawy malarskiej ukazującej polsko-niemiecki Szczecin w powiązaniu z Odrą i Portem na przełomie XIX/XXw., prezentującej zbiory niemieckich malarzy z pogranicza.Zbiory na wystawie będą pochodzić od prywatnych kolekcjonerów polskich współpracujących zeStowarzyszeniem: Klub Kolekcjonerów, Miłośników Malarstwa i Sztuki Dawnej w Szczecinie. Wystawa będzie składać się z 38 obrazów i zostanie zaprezentowana na pierwszym piętrze budynku w historycznych wnętrzach Willi Lentza. Wystawa przybliży losy miasta Szczecina oraz wyeksponuje dorobek artystów związanych z regionem ukazując mieszkańcom i gościom transgranicznego regionu wspólne dziedzictwo kulturalne.Wystawa będzie pełnić niezwykle istotną rolę, kształtując świadomość regionalną i historyczną wśród społeczeństwa regionu zarówno mieszkańców tutejszych ziem jak i odwiedzających je turystów, co w dobie silnie działających procesów globalizacyjnych jest niezwykle istotne.Opisy na wystawie zostaną stworzone w obu językach – polskim i niemieckim, celem wyeliminowania barier językowych.
  • W dniu 28.05.2024r. zaplanowano organizację dnia otwartego w Willi Lentza dla wszystkich osób zainteresowanych, zamieszkujących obszar wsparcia, bez względu na grupę wiekową – dzieci, młodzież, dorośli, osoby starsze. Podczas wydarzenia uczestnicy będą mieli okazję podziwiać wnętrza Willi Lentza, wziąć udział w oprowadzaniu z przewodnikiem, obejrzeć aktualne wystawy w tym wystawę malarską ukazującą Szczecin w powiązaniu z Odrą i Portem na przełomie XIX/XX w., wziąć udział w wykładzie na temat malarstwa oraz wysłuchać koncertu pianistycznego.
  • Ostatnim wydarzeniem w ramach projektu będzie uroczyste zamknięcie wystawy (tzw. finisaż – oficjalne zakończenie prezentacji dzieł artystycznych) w Willi Lentza, który odbędzie w dniu 27 lipca 2024 r. wraz z przeprowadzeniem seminariów. Podczas finisażu zgromadzona publiczności będzie miała ostatnią szansę na spotkanie z kuratorem, który omówi prace a także zostanie podsumowany cały projekt. Zaproszeni goście i publiczność będą mieli okazję spotkać się, dyskutować na temat dzieł prezentowanych na wystawie oraz celebrować zakończenie ekspozycji. Będzie on doskonałą okazją do wzmocnienia więzi między instytucjami zaangażowanymi w projekt oraz do podziękowania wszystkim za udział. Wydarzenie będzie stanowiło pewnego rodzaju celebrację pracy artystycznych i stworzy możliwość nawiązania bliższego związku z dziełami oraz ich twórcami. Towarzyszyć mu będzie wydarzenie w ogrodzie Willi Lentza w formie uroczystego śniadania, mającego na celu przywołanie atmosfery podobnych spotkań organizowanych przez rodzinę pierwszego właściciela rezydencji Pana Augusta Lentza. Podczas wydarzenia usłyszymy kwintet smyczkowy, który zagra na żywo utwory polskich i niemieckich artystów, odbędzie się zwiedzanie Willi Lentza wraz z przewodnikiem po zabytkowych wnętrzach a także zaprezentowane zostaną bogato zdobione stroje z czasów Augusta Lentza. Podczas uroczystego zamknięcia wystawy odbędzie się również seminarium z wykładami w którym udział wezmą prelegenci z Polski i Niemiec. Uroczystemu zamknięciu wystawy artystycznej towarzyszyć będzie wydanie folderu poświęconego prezentowanym zbiorom, zawierającego reprodukcje zdjęć sfotografowanych w przestrzeniach Willi Lentza a także krótkie noty bibliograficzne malarzy, których obrazy będą prezentowane na wystawie. Katalog będzie wydany w wersji polsko-niemieckiej w ilości 500 szt. Będzie on bezpłatnie dystrybuowany podczas finisażu a także będzie rozdawany wszystkim osobom odwiedzającym Willę, zainteresowanym malarstwem Szczecina XIX i XX w. Jego prezentacja odbędzie się w ostatnim dniu trwania wystawy z uwagi na fakt, iż część zbiorów niemieckich artystów, zostanie dowieziona i sfotografowana w trakcie trwania wystawy.

Okres realizacji projektu 15.04.2024-31.08.2024 r.

Rezultat projektu:
Zintensyfikowanie współpracy pomiędzy instytucjami kultury w celu promocji polsko-niemieckiej oferty kulturalnej poprzez organizację wernisażu, seminarium i dnia otwartego w Willi Lentza.

Dofinansowanie z EFRR: 26 556,00 EUR
Środki własne: 6 639,00 EUR
Kwalifikowalne koszty całkowite (kwota ryczałtowa): 33 195,00 EUR

Dowiedz się więcej o wystawie

Muzeum w kamiennej bramie w Anklam (Steintor) museum-im-steintor.de/index.html
Partner projektu
Projekt „Szczecin w malarstwie przełomu XIX i XX wieku. Ze zbiorów kolekcjonerów szczecińskich” jako transgraniczna oferta kulturalna współfinansowany ze środków programu Współpracy Interreg VI A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska 2021-2027.