Terminy zwiedzania uległy zmianie! Zapraszamy do zapoznania się z lipcowym grafikiem. Zwiedzanie
Zachęcamy do zapoznania się z najnowszym felietonem Moniki Gapińskiej. Więcej...
Relacja z koncertu zespołu Muchy. Więcej...
Juvenum Hortus – Włoskie arie ze słynnych oper Relacja
Relacja z wydarzeń, które odbyły się 25.06 – inauguracji Sacrum Non Profanum i koncertu Fairy Queen. Szczegóły
Relacja z wydarzeń, które odbyły się 24.06.2022 – wernisażu wystawy Wojciecha Siudmaka i koncertu ‘’KRÓLOWA ELFÓW W OGRODZIE WILLI LENTZA’’. Więcej...
Wyniki Międzynarodowego Konkursu Kompozytorskiego SAX & VILLAS 2022 Szczegóły
Relacja z wydarzeń, które odbyły się w sobotę, 4.06 – koncert z cyklu JAZZ W WILLI oraz wernisaż wystawy fotografii T. Stutza. Więcej...
W niedzielę, 5 czerwca odbył się pierwszy koncert z cyklu IKONY KULTURY. Gwiazdą wieczoru była Sylwia Różycka. Więcej...

Regulamin zwiedzania Willi Lentza

§ 1 Definicje

Użyte w tekście Regulaminu niżej wymienione terminy należy rozumieć w następujący sposób:
 • Willa – zabytkowa Willa Lentza znajdująca się pod adresem al. Wojska Polskiego 84 w Szczecinie,
 • Zwiedzający – osoby zwiedzające indywidualnie oraz grupy zorganizowane,
 • Pracownik Willi – osoba zatrudniona na potrzeby działalności Willi.

§ 2 Dni i godziny otwarcia

 • Willę można zwiedzać bez przewodnika lub z przewodnikiem.
 • Warunkiem zwiedzania jest okazanie biletu zakupionego na określony rodzaj zwiedzania oraz konkretny termin i godzinę przez system internetowy bądź – w zależności od dostępności miejsc – w kasie Willi lub innym wskazanym miejscu.
 • Zwiedzanie indywidualne oraz w grupach z przewodnikiem odbywa się zgodnie z harmonogramem dostępnym na stronie internetowej Willi Lentza.
 • Zwiedzanie dla grup przyjezdnych i zorganizowanych powyżej 15 osób jest możliwe po uprzedniej rezerwacji terminu drogą mailową na adres kasa@willa-lentza.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu: 91 822 84 84. Rezerwacja terminu powinna nastąpić na co najmniej 3 tygodnie przed planowanym zwiedzaniem i wymaga potwierdzenia dostępności obiektu przez pracownika Willi. Po potwierdzeniu terminu, na adres e-mail przesyłana jest wiadomość z potwierdzeniem rezerwacji i linkiem do dokonania zapłaty przez system płatności internetowej..
 • Opłaty należy dokonać najpóźniej na 7 dni przed planowanym terminem zwiedzania.
  W przypadku braku zapłaty rezerwacja zostaje automatycznie anulowana, a pula biletów trafia do sprzedaży.
 • Willa jest otwarta dla zwiedzających od wtorku do soboty w godzinach podanych na stronie internetowej z uwzględnieniem ust. 8 niniejszego paragrafu, przy czym ostatnie wejście musi nastąpić najpóźniej na 45 minut przed zamknięciem.
 • W celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz właściwego komfortu zwiedzania liczba osób zwiedzających willę w jednym terminie może liczyć maksymalnie 15 osób. W przypadku zwiedzania przez grupy przyjezdne i zorganizowane warunki zwiedzania będą każdorazowo uzgadniane z organizatorem wycieczki.
 • W szczególnych przypadkach może zostać zarządzone czasowe zamknięcie Willi lub wyłączenie części ekspozycji ze zwiedzania. Informacje o czasowym zamknięciu lub wyłączeniu części ekspozycji będą zamieszczone na stronie internetowej Willi.

§ 3 Cennik biletów oraz zasady przyznawania ulg w opłatach

 • Bilety za zwiedzanie osób indywidualnych – cena / 1 os.
  • Zwiedzanie bez przewodnika
   • Bilet normalny- 15,00 zł
   • Bilet ulgowy – 10,00 zł
   • Bilet za pięć złotych – 5,00 zł
  • Zwiedzanie z przewodnikiem
   • Bilet normalny- 25,00 zł
   • Bilet ulgowy – 20,00 zł
   • Bilet za pięć złotych – 5,00 zł
 • Bilety grupowe – dla grup liczących powyżej 10 osób – cena / 1 os.
  • Zwiedzanie bez przewodnika
   Bilet grupowy – 10,00 zł
  • Zwiedzanie z przewodnikiem
   Bilet grupowy – 20,00 zł
 • Do zakupu biletów ulgowych uprawnione są niżej wymienione osoby za okazaniem stosownych dokumentów:
  • Dzieci i młodzież do 18 roku życia,
  • Studenci,
  • Emeryci i renciści,
  • Osoby z orzeczoną niepełnosprawnością i ich przewodnicy,
  • Działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych, na podstawie dokumentu wydanego przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych,
  • Członkowie związków i stowarzyszeń artystycznych: SARP, STGU, ZAR, ZPAF, ZPAP,
  • Posiadacze kart ISIC i EURO26.
 • Do zakupu biletów za pięć złotych uprawnione są niżej wymienione osoby za okazaniem stosownych dokumentów:
  • Seniorzy powyżej 75 roku życia
  • Wykładowcy uczelni artystycznych oraz historycy sztuki
  • Studenci kierunków artystycznych, architektonicznych, historii sztuki, konserwacji zabytków i kulturoznawstwa,
  • Uczniowie liceów plastycznych i szkół muzycznych,
  • Członkowie organizacji: AICA, SHS, CIMAM i IKT,
  • Pracownicy galerii sztuki i muzeów,
 • Osoba uprawniona do zakupu biletu ulgowego lub za pięć złotych okazuje pracownikow Willi lub osobie wskazanej przez pracownika ważny dokument potwierdzający uprawnienie do korzystania z ulgi za zwiedzanie wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość. W przypadku braku dokumentu uprawniającego do zakupu biletu ze zniżką, zwiedzający zobowiązany jest do wymiany zakupionego biletu na normalny w kasie Willi.
 • Bilet jednorazowy na zwiedzanie Willi uprawnia do zwiedzania wystaw czasowych i stałych prezentowanych w Willi. Ceny biletów zawierają podatek VAT.
 • W odniesieniu do innych wydarzeń organizowanych przez Willę, takich jak m. in. specjalne wystawy czasowe, imprezy edukacyjne, koncerty czy inne wydarzenia, Willa zastrzega sobie możliwość ustanawiania odmiennych zasad wstępu niż wyżej opisane. Warunki te ogłaszane będą na stronie internetowej.
 • Koncerty organizowane na terenie Willi oraz w jej ogrodzie nie mają numerowanych miejsc. Rodzaj (krzesła, fotele, ławki, poduszki itp.) oraz ilość miejsc do siedzenia mogą różnić się na każdym koncercie. Siedzenia są zajmowane w miarę przybywania widowni. Willa zastrzega sobie prawo rezerwacji części miejsc dla zaproszonych gości, artystów i mediów.

§ 4 Porządek i zasady zwiedzania

 • Zwiedzający zobowiązani się do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz do stosowania się do uwag i zaleceń przewodnika i pracowników Willi.
 • Zwiedzający zobowiązani są do przestrzegania godzin zwiedzania zgodnie z harmonogramem zwiedzania. Zakupiony bilet upoważnia do jednorazowego wejścia do Willi na określony dzień i godzinę wskazaną na bilecie.
 • Zwiedzający wyraża zgodę na fotografowanie i filmowanie (utrwalenie wizerunku) podczas zwiedzania. Administracja Willi ma prawo do dowolnego, nieodpłatnego i nieograniczonego czasowo i terytorialnie wykorzystania utrwalonego wizerunku i głosu zwiedzających, w szczególności do celów promocyjno-informacyjnych m. in. na stronie www Willi, profilach społecznościowych Willi, a także udostępniania tej powstałej dokumentacji podmiotom trzecim, w szczególności Gminie Miasto Szczecin, sponsorom lub partnerom.
 • Podczas zwiedzania Willi obowiązuje zakaz fotografowania z użyciem lampy błyskowej, spożywania żywności i napojów, palenia tytoniu, śmiecenia oraz zakłócania porządku publicznego.
 • Wykonywanie zdjęć nie może zakłócać porządku, utrudniać innym osobom zwiedzania lub oglądania eksponatów.
 • Zakazane jest fotografowanie oraz filmowanie elementów systemów bezpieczeństwa przy eksponatach oraz na salach ekspozycyjnych.
 • W razie wątpliwości dotyczących charakteru wykonywanego zdjęcia lub filmu ostateczną decyzję w tym zakresie podejmuje pracownik Willi. Pracownik Willi może w każdym czasie nakazać zaniechania wykonywania zdjęć lub filmowania, jeśli wykonywane są one niezgodnie z postanowieniem niniejszego Regulaminu.
 • Zabrania się wstępu do Willi osobom nietrzeźwym lub zachowującym się w sposób, który mógłby zagrozić bezpieczeństwu zbiorów lub innym zwiedzającym, zakłócić porządek zwiedzania, a także naruszyć ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych.
 • W Willi obowiązuje zakaz dotykania wszelkich eksponatów z wyjątkiem urządzeń multimedialnych zainstalowanych na wystawach, służących do zwiedzania interaktywnego.
 • Zarówno na teren Willi jak i przylegającego ogrodu zabrania się wprowadzania zwierząt.
 • Zwiedzający mogą korzystać z bezpłatnej szatni, przy czym Willa Lentza zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione tam rzeczy.

§ 5 Postanowienia końcowe

 • Administracja Willi zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia lub wyproszenia grupy zorganizowanej oraz osób zwiedzających indywidualnie nie przestrzegających porządku zwiedzania i łamiących zapisy niniejszego Regulaminu bez zwrotu opłaconych kosztów zwiedzania.
 • Zakup biletu lub zarezerwowanie terminu zwiedzania oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu przez zwiedzających.
COOKIESInformujemy, że w celu optymalizacji treści dostępnych w naszej stronie, jak również dla celów statystycznych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie ze strony bez zmian ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności.
Zamknij