Newsletter Willi Lentza! Zachęcamy do zapisów! Szczegóły
Ikony Kultury. Robert Schumann. Toccata. Antoni Libera i Adam Tomaszewski Zapowiedź wydarzenia
Zapraszamy na kolejny pokaz spektaklu Zatrudnimy starego clowna! Zapowiedź wydarzenia

Polsko-niemiecki transgraniczny projekt pn. Stettin/Szczecin – pogranicze kultury

Stowarzyszenie Lions Club Szczecin zaprasza do udziału w „Polsko-niemieckim transgranicznym projekcie pn. ‘Stettin/Szczecin – pogranicze kultury’”. Projekt pokaże polskie i niemieckie historyczne oblicze Szczecina, przez pryzmat kultury, sztuki, architektury, adaptacji zachowanych niemieckich budynków na rzecz kultury, tj. muzeów, galerii sztuki. A także polsko-niemieckie związki miasta, jak jego niemiecka przeszłośc rezonuje w polskiej teraźniejszości. Opowie o zabytkowych budowlach, ich niemieckiej historii, we współczesnym Szczecinie pełniących rolę instytucji kultury związanych ze sztuką: Muzeum Narodowym, Willi Lentza, Muzeum Techniki, galerii sztuki współczesnej Trafostacja Sztuki. Po ich wnętrzach oprowadzą kuratorzy i kustosze, opowiadając o odbudowie i rewitalizacji budynków oraz pokazując aktualnie prezentowane wystawy. Projekt zwieńczy prezentacja szczecińskiej Katedry wraz z koncertem organowym.

Projekt jest realizowany online. Przez 5 dni 5 filmów opowie o każdym budynku i instytucji kultury, po każdej projekcji odbędzie się dyskusja z udziałem polskich i niemieckich uczestników, kuratorów prezentowanych wystaw, dyrektorów przedstawianych instytucji.

Projekcje online odbędą się od 21. lutego do 02.03. marca 2022 roku.

Projekt jest realizowany we współpracy z Euroregionem Pomerania, dofinansowany dotacją z programu Interreg VA oraz z budżetu państwa.

Harmonogram emisji filmów i dyskusji online


21.02.2022
  • godz. 12.00 – film: Muzeum Narodowe w Szczecinie
  • godz. 13.00 – 15.00 – dyskusja
prelegenci: dr Dariusz Kacprzak, z-ca Dyrektora ds. naukowych, kustosz dyplomowany
dr Szymon Piotr Kubiak, kier. Działu Sztuki Europejskiej 1800-1945, kustosz

22.02.2022
  • godz. 12.00 – film: Willa Lentza
  • godz. 13.00 – 15.00 – dyskusja
prelegenci: Jadwiga Kimber, dyrektor Willi Lentza
Tomasz Wolender, Wojewódzki Konserwator Zabytków
Marta Kaźmierczak-Gieda, konserwator zabytków

24.02.2022
  • godz. 12.00 – film: Muzeum Techniki i Komunikacji
  • godz. 13.00 – 15.00 – dyskusja
prelegenci: Stanisław Horoszko, dyrektor Muzeum Techniki i Komunikacji
dr Andrzej Wojciech Feliński, kustosz dyplomowany
Jacek Ogrodniczak, kustosz

28.02.2022
  • godz. 12.00 – film: Trafostacja Sztuki w Szczecinie
  • godz. 13.00 – 15.00 – dyskusja
prelegenci: Daria Grabowska, kier. Działu Programowego
Jędrzej Wijas, koordynator ds. wydawniczych, kurator ds. towarzyszących

02.03.2022
  • godz. 12.00 – film: Katedra w Szczecinie
  • godz. 13.00 – 15.00 – dyskusja
prelegenci: Piotr Ostrowski, szczeciński przewodnik
Michał Woźniak, muzyk organista