Newsletter Willi Lentza! Zachęcamy do zapisów! Szczegóły
Terminy zwiedzania uległy zmianie! Zapraszamy do zapoznania się z lipcowym i sierpniowym grafikiem. Zwiedzanie
Frida. Kolekcjonerka z Westendu. Zapowiedź wydarzenia
Fryderyk Chopin w Willi Lentza. Dzieła Wszystkie. Saleem Abboud Ashkar Zapowiedź koncertu
Finisaż. Szczecin w malarstwie przełomu XIX i XX wieku. Ze zbiorów kolekcjonerów szczecińskich. Zapowiedź wydarzenia
Fryderyk Chopin w Willi Lentza. Dzieła Wszystkie. Recital Szymona Nehringa. Zapowiedź koncertu
Ikony Kultury. Krzysztof Komeda. Koncert Macieja Tubisa. Zapowiedź koncertu

Obrazy Fritza Johannesa Modrowa

11.06.2021 – 30.11.2021

Obrazy – widoki Szczecina – Fritza Johannesa Modrowa z zasobu Archiwum Państwowego w Szczecinie

Kurator: dr hab. Paweł Gut
W zasobie Archiwum Państwowego w Szczecinie zachowały się trzy obrazy Fritza Modrowa, malarza pejzażysty, specjalizującego się w krajobrazach przyrody oraz widokach miast.

Urodził się w 1888 roku w Bartkowie Gryfińskim, a zmarł 1986 roku w Kippenheim w Schwarzwaldzie. Długie lata mieszkał Jesteburgu pod Hamburgiem.

Studiował w Akademii Sztuki (Kunstakademie) w Berlinie, następnie pracował w stolicy Niemiec jako malarz, plastyk, a także architekt i scenarzysta. Na przełomie lat 30/40-tych XX wieku mieszkał również w Szczecinie.

W twórczości malarskiej koncentrował się na ukazywaniu krajobrazu miejskiego, przedstawiania miast w ich historycznych kontekstach. Szczecin, będący często bohaterem jego prac był ukazywany jako miasto Hanzy, miasto morza, portu, żeglugi i handlu.

W Archiwum Państwowym w Szczecinie przechowywane są trzy płótna Fritza Modrowa, ukazujące charakterystyczne widoki fragmentów Szczecina i nawiązujące do jego historycznych tradycji. Obrazy te powstały na przełomie lat 30 i 40-tych XX wieku. Są to obrazy olejne, wykonane na płótnie w ramach z epoki. Dwa z nich obecnie są prezentowane na uroczystym otwarciu Willi Lentza.

Pierwszy z nich „Odra i Stare Miasto” przedstawia rzekę wraz z zabudową nadbrzeżnej części miasta widziane z ulicy Baumstrasse (Kłodnej), po 1945 roku ul. Pływacka na Łasztowni. W przedstawieniu budynków Starówki autor ukazał hanzeatyckie, średniowieczne korzenia Szczecina. Poprzez uwypuklenie sklepów i markiz nad witrynami sklepów wskazał na handlowy charakter miasta. Wrażenie to wzmocnił ukazaniem szeregu łodzi i statków na Odrze, tak zacumowanych, jak też płynących. W kolejnej linii zabudowy widać wieżę kościoła św. Jakuba, a także Zamku Książąt Pomorskich. Autor najpewniej malował ten widok nie z własnej autopsji, lecz fotografii, na co miał według Ewy Gwiazdowskiej wskazywać horyzontalny, spłaszczony kontur zabudowy, specyficzny dla fotografii. Obraz ten powstał w latach 30-tych XX wieku.

Drugą z prac F. Modrowa „Odra i Tarasy Hakena” przedstawia Szczecin z perspektywy dachu elewatora Ewa w kierunku południowo-zachodnim na centrum miasta. Obraz ukazuje na pierwszym planie Odrę ze dawną stocznią Nüscke & Co, wyspę Grodzką, dalej dzisiejszą ul. Jana z Kolna oraz Wały Chrobrego z budynkami ówczesnymi Muzeum Miasta, rejencji i administracji skarbowej (dziś: Muzeum Narodowe, Urząd Wojewódzki, Akademia Morska). W dalszej perspektywie autor ukazał Stare Miasto, zamek, kościół św. Jakuba, a z prawej strony zabudowę Grabowa, Parku Żeromskiego. Na obrazie Modrow uwypuklił morski i handlowy charakter Szczecina, ukazując ruch statków i barek na Odrze, a także cumujące jednostki przy nabrzeżu stoczni i portu.

Szerzej o widokach Szczecina w malarstwie, także twórczości Fritza Hansa Modrowa:
Ewa Gwiazdowska, Widoki Szczecina. Źródła ikonograficzne do dziejów miasta od XVI wieku do 1945 roku, Szczecin 2001.

Dzięki uprzejmości Archiwum Państwowego w Szczecinie, wystawę obrazów F. Modrowa można będzie zwiedzać w Willi Lentza od 11 czerwca do 30 listopada 2021 roku.
Wystawa Obrazów Fritza Johannesa Modrowa